• 5 March 2015

  Време ли е да купувам/продавам?

  Как се разви пазара през изминалата 2014г.? Или по-скоро очаквано ли бе повишаването на броя на реализираните сделки през третото и четвъртото тримесечие на 2014г.?Отчетено беше повишаване на интереса и динамично развитие в най-големите градове, като търсенето се увеличава при …

  Прочитания: 1626 | Коментари: 1
 • 26 March 2014

  Как да заменим стария парцел за нов дом?

  Има много притежатели на парцели, които поради финансови причини нямат възможност да строят върху тях. И за да бъде оползотворен все пак имотът, решение е да се намери инвеститор. Така парцелът може да бъде разработен от строителна фирма срещу обезщетение …

  Прочитания: 1351 | Коментари: 0
 • 26 March 2014

  Подялба на неподеляем имот

  Един неподеляем парцел може да има много съсобственици. При желание за делба от тяхна страна, но невъзможност да постигнат съгласие помежду си, се стига до съда. Но има ли решение на проблема, ако дяловете на някои от съделителите нe да …

  Прочитания: 2108 | Коментари: 0
 • 25 June 2012

  Покупката на жилище е сериозен процес

  Дали се активизира или спада пазарът на недвижими имоти, и продавачи и купувачи ще се стремят да направят най-изгодната за тях сделка. Според последните изследвания предлагането на имоти изпреварва търсенето почти с 80%. Като се има предвид психологичната атака от …

  Прочитания: 2881 | Коментари: 4
 • 19 March 2012

  Как да извадим удостоверение за тежести

  Предварително попълнете бланка, която може да свалите от сайта на агенцията. http://www.registryagency.bg/downloads/Property/ZaiavleniezaUVT_47.pdf Подгответе  копие на Нотариален акт. Извадете от Агенцията по геодезия, картография и кадастър схема на имота или Удостоверение, че имотът все още не е в кадастралния план. След …

  Прочитания: 3227 | Коментари: 0
 • 15 March 2012

  Да се подготвим за продажба на имота си

  Решавате да си продадете имота. Обявявате го в някой сайт или се свързвате с агенция за Недвижими имоти. И чакате с нетърпение да дойде подходящия купувач. И ако той наистина дойде бързо се оказва, че Вие не сте готови за …

  Прочитания: 1905 | Коментари: 4
 • 29 November 2011

  Европейски стандарт за услуги на брокерите на недвижими имоти

  На 20 май 2009 г. CEN приема Европейски стандарт EN 15733, който регламентира общо европейските изисквания относно предоставяне на услугите от брокери на недвижими имоти. В България стандартът е публикуван от носителя на правата върху него – Български институт за стандартизация /БИС/ на английски език на 17 юни 2010 г. и с официален превод на български език на 19 октомври 2010 г.

  Прочитания: 1820 | Коментари: 1
 • 4 August 2011

  Правата на купувача и клопките, които го дебнат

  Решили сте да купувате имот. Съседът Ви си купи миналата година. Проста работа! Важното е да имаш парите, останалото е елементарно. Да, ама не – казва един известен български журналист. За да купите имот следва да направите много сериозна подготовка. Ето какво Ви препоръчваме ние от SOFIATREND.

  Прочитания: 6286 | Коментари: 8
 • 22 July 2011

  Как да продадем по-лесно жилището си?

  В днешно време на засилващата се конкуренция между предлаганите за продажба имоти, да се приведе апартаментът в търговски вид е нещо много, много важно.

  Прочитания: 7516 | Коментари: 11
 • 7 July 2011

  Деклариране на имот

  Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки новопридобит имот, независимо дали е ново или старо строителство, или става въпрос за замяна е длъжен в двумесечен срок от изповядването и вписването на съответната сделка в Агенция по вписванията да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък. Такава данъчна декларация се подава не само при придобиване на имот, а и при учредяване на право на ползване. Тук задължен да декларира е ползвателят.

  Прочитания: 31073 | Коментари: 18
 • 7 July 2011

  Смяна на партиди

  След приключване на процеса по закупуване на жилище от предишен собственик едно от първите неща , които трябва да свършите е да прехвърлите партидите за режийни услуги на свое име.

  Прочитания: 30134 | Коментари: 4
 • 14 June 2011

  Как се определя площ на апартамент?

  Много често купувачите на имоти ни задават следните въпроси:

  Какво включва квадратурата на жилището по нотариален акт? В офертата за продажба пише: „площ“ 120 кв. м. Когато направим оглед, апартаментът изглежда по-малък? Откъде е разликата между площта посочена в офертата и застроената площ, която е упомената в нотариалния акт?

  Прочитания: 27963 | Коментари: 10
 • 13 June 2011

  Гаранционни срокове в строителството

  Закупувайки ново жилище правим инвестиция в бъдещето. След приключване на процесите по сделката, гледаме към него с оптимизъм, то изглежда светло и безоблачно. За съжаление обаче не винаги се получава така. Понякога в процеса на експлоатация на имота се появяват неочаквани проблеми. Добрата новина е, че срещу вложените от Вас средства, освен документ за собственост получавате и законово определени гаранции.

  Прочитания: 10495 | Коментари: 2
 • 13 June 2011

  Има ли БДС стандарт при степента на завършеност в жилищното строителство?

  Ако разглеждаме обяви за продажба на жилища – неизменно ще срещнем добилите популярност определения за степента на завършеност и изпълнение на довършителните работи – „по БДС“, „до ключ“, „на шпакловка и замазка“ и др. Ако за последните две е ясно, че са произлезли от народа, то БДС – /Български държавен стандарт/ се поддържа от Българският институт за стандартизация /БИС/. Института е носител на интелектуалните права върху стандартите и поддържа актуален техен регистър.

  Прочитания: 4278 | Коментари: 1
 • 9 May 2011

  Просрочени кредити = ПРОБЛЕМИ

  Световната финансова криза сблъска челно немалка част от българите с непознат до момента проблем – т.нар. „лоши кредити“.

  Прочитания: 6684 | Коментари: 16
 • 2 May 2011

  Кой заплаща разходите при сделка за продажба на имот?

  Всяка сделка за покупко-продажба на недвижим имот е съпътствана неизменно с определени задължителни разходи по нея.

  Прочитания: 8538 | Коментари: 2
 • 18 April 2011

  ЕСКРОУ сметка при сделка с имот

  Все по-често в практиката срещаме използването на т.нар. ЕСКРОУ сметка или „специална сметка“ при сделка за недвижим имот. Трябва ли да се притесняваме от такъв тип сметка обаче?

  Прочитания: 12919 | Коментари: 3
 • 12 April 2011

  Необходима ли е нотариална заверка на предварителния договор?

  Широко разпространената практика е при подписване на предварителни договори да не се прави нотариална заверка. Такава не се изисква и според ЗЗД /Закона за задълженията и договорите, в който е уредена част от материята при сделките с имоти, вкл. и за предварителните договори/.

  Прочитания: 458 | Коментари: 0
 • 4 April 2011

  Защо подписваме предварителен договор при сделка с имот?

  Исторически наложено е, че недвижимите имоти са сред най-важните материални блага за човека. По тази причина, още от римското право законодателят отделя по-особено внимание на сделките с имоти.

  Прочитания: 358 | Коментари: 0