Подялба на неподеляем имот

от МарияТърговска | 26 March 2014 | Прочитания: 2095 | Коментари: 0

Един неподеляем парцел може да има много съсобственици. При желание за делба от тяхна страна, но невъзможност да постигнат съгласие помежду си, се стига до съда. Но има ли решение на проблема, ако дяловете на някои от съделителите нe да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията, защото са прекалено малки? Ако съделителите не постигнат спогодба, тоест съделител А получава този парцел и плаща на другите, имотът ще отиде на публична продан, обяснява адвокат Милена Миткова. Защото след като имотът е неподеляем, то от него няма как да се образуват нови парцели с необходимата площ и лице. Съдът ще постанови имотът да отиде на публична продан, откъдето един от съделителите може да го купи целия. При съдебната делба, ако съсобственият имот е неподеляем и не може да бъде поставен в дял на един от съсобствениците, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан, потвърждава консултант Таня Китик. В нея съделителите могат да участват (чл.348 ГПК) или могат да изкупят имота (чл.354 ГПК). Публичната продан се осъществява по чл.483 и следващите от ГПК. Това е един специфичен способ за придобиване на вещни права, както и способ за ликвидиране на съсобственост върху неподеляем имот. Съдебният изпълнител не може да задължи съсобственик да продаде дела си на друг съсобственик, пък бил той и този с най-голям дял, допълва експертът. На публичната продан се изнася целият имот, като от платената цена се обезщетяват всички съсобственици, съобразно размера на техните дялове. Производството по съдебна делба може да приключи и със съдебна спогодба между съсобствениците.

Източник: http://ceb.bg/blogs/view/podqlba-na-nepodelqem-imot-idb-2342.html

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.

nineteen − 9 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.