„Уникална оферта“ (Само с ERA)

Еднократно възнаграждение в размер на 3,0 % от стойността на сделката с ДДС, минимум 1 000 евро

Клиентът възлага с поръчка на Посредника продажбата на имота „ексклузивно“ за определен период от време (обичайно от 3 до 6 месеца).

Включва услугите от пакета за Продавачи  „Стандарт”, плюс:

  1. Изготвяне на пазарна оценка/експертиза на имота, с оглед на неговите точни характеристики и успешно сключени договори за продажба на подобни имоти;
  2. Изготвяне на маркетингов план за продажба на имота;
  3. Организиране на рекламна кампания за продажба на имота, в т.ч. в платени портали за имоти Imot.bg, Imoti.net и др.;
  4. Поставяне на рекламен трансперант/табела „Продава“ на фасадата на имота;
  5. Поддържане на регистър за огледи и проявен интерес към имота от потенциални купувачи;
  6. Изготвяне на седмичен отчет до собственика за дейностите по маркетинговия план и интереса към имота;
  7. Проучване пазара на недвижими имоти в района на имота;
  8. Консултации при преговори с банката-кредитор на продавача, в случай, че имотът е ипотекиран към момента на продажбата;
  9. Осигуряване на документите за сделката след упълномощаване;
  10. Консултиране на сделката от счетоводно-данъчен аспект.

При различия между настоящият текст и задълженията на Посредника (наричан още ERA или Атренд ЕООД) съгласно подписан договор с клиент – за валиден се счита текста на договора подписан между страните.
Публикувано на 27.09.2012 г.