„Стандарт“

Еднократно възнаграждение в размер на 3,0 % от стойността на сделката с ДДС, минимум 1 000 евро

Клиентът  възлага с поръчка продажбата на имота на Посредника, като има право да ползва услугите и на други посредници или да го продава самостоятелно. Възнаграждението се заплаща при подписване на Предварителен договор или Нотариален акт между клиента и осигурен от Посредника купувач.

Включва следните услуги:

 1. Първоначален оглед на имота – заснемане с мин. 10 снимки, видеоклип, измерване площите на помещенията с електронна рулетка, определяне изложението на помещенията с компас, изчертаване на разпределение;
 2. Изготвяне на ПРОФЕСИОНАЛНА оферта, съдържаща вярна и пълна информация за имота. Офертата се редактира от Редактор, който допълва и проверява работата на брокера, одобрява се от Ръководител офиса и се оценява от Контрольор по качеството – в софтуерната система за управление на процесите и взаимоотношенията с клиентите - „ANTIPODES.CUBES”;
 3. Предлагане на имота в сайтовете sofiatrend.bg, atrend.bg, era.bg и безплатни портали за имоти, автоматична актуализация при промяна в цената или отпадане на офертата;
 4. Организиране на огледи на имота и презентации с потенциалните купувачи, като съгласува предварително с Клиента деня и часа за извършването на всеки оглед;
 5. Информиране на собственика за всички оферти за закупуване на имота отправени от потенциалните купувачи;
 6. Свързване с потенциални купувачи на имота, организиране на преговори, подписване на предварително споразумение за „стоп-капаро“ при необходимост;
 7. Извършване на дистанционна проверка по електронен път в имотния регистър на Агенция по вписванията за наличието на тежести върху имота;
 8. Консултиране за избягване на възможни рискове при продажба на имота;
 9. Попълване и съдействие за подписването на Предварителен договор по представен от страните или Посредника образец, както и предварително споразумение за „стоп-капаро“ или други документи при необходимост;
 10. Консултиране и съдействие относно изготвянето на документите за сделката;
 11. Изчисляване на всички дължими разходи по нотариалната сделка;
 12. Координиране изповядването на сделката пред нотариус, съгласуване на проекто-нотариалния акт, отразяване на договореното от предварителния договор в нотариалния акт;
 13. Консултиране при плащанията на цената по сделката;
 14. Организиране предаване владението на имота, подготвяне на приемо-предавателен протокол, попълване данните на измервателните уреди.

При различия между настоящият текст и задълженията на Посредника (наричан още ERA или Атренд ЕООД) съгласно подписан договор с клиент – за валиден се счита текста на договора подписан между страните.
Публикувано на 27.09.2012 г.