„Стандарт“

Еднократно възнаграждение в размер на 50 % от договорения стандартен месечен наем с ДДС

Клиентът получава описаните по-долу услуги за имоти – предлагани от Посредника или от ERA агенциите в мрежата на ERA. Възнаграждението се заплаща при подписване на Договор за наем между клиента и осигурен от Посредника наемодател на имот, като отказът от всички или част от предлаганите услуги не е основание за намаляване или неплащане на възнаграждението:

  1. Представяне на пълната информация за имота точно и недвусмислено;
  2. Организиране на огледи за имота;
  3. Информиране на собствениците на имоти за всички оферти за наемане отправени от потенциалния наемател;
  4. Попълване и съдействие за подписване на Договор за наем по представен от страните или Посредника образец;
  5. Организиране предаване владението на имота, подготвяне на приемо-предавателен протокол, попълване данните на измервателните уреди.

При различия между настоящият текст и задълженията на Посредника (наричан още ERA или Атренд ЕООД) съгласно подписан договор с клиент – за валиден се счита текста на договора подписан между страните.
Публикувано на 27.09.2012 г.