„Само с ERA“

Еднократно възнаграждение в размер на 50 % от договорения стандартен месечен наем с ДДС

Клиентът възлага с поръчка на Посредника търсенето на имот под наем „ексклузивно“ за определен период от време (обичайно от 1 до 3 месеца).

Включва услугите от пакета за Наематели „Стандарт”, плюс:

  1. Въвеждане в системата „ANTIPODES.CUBES” критериите за избор на имот под наем;
  2. Активни действия за търсене на имот под наем;
  3. Систематичен подбор на подходящи имоти измежду предлаганите на пазара, по зададените критерии;
  4. Организиране на огледи за избраните имоти със служебен автомобил на Посредника;
  5. Поддържане на регистър за огледи на имоти, проследяване за промяна в цената и актуалност на офертата;
  6. Изготвяне на седмичен отчет до клиента за дейностите по търсене и подбор на имоти;
  7. Проучване пазара на недвижими имоти в районите на търсене;

При различия между настоящият текст и задълженията на Посредника (наричан още ERA или Атренд ЕООД) съгласно подписан договор с клиент – за валиден се счита текста на договора подписан между страните.
Публикувано на 27.09.2012 г.