„Уникална оферта“ (Само с ERA)

Еднократно възнаграждение в размер на 50 % от договорения стандартен месечен наем с ДДС

Клиентът възлага с поръчка на Посредника отдаването под наем на имота „ексклузивно“ за определен период от време (обичайно от 1 до 3 месеца).

Включва услугите от пакета за Наемодатели „Стандарт”, плюс:

  1. Организиране на рекламна кампания за отдаване на имота, в т.ч. в платени портали за имоти Imot.bg, Imoti.net и др.;
  2. Поставяне на рекламен трансперант/табела „Отдава“ на фасадата на имота;
  3. Поддържане на регистър за огледи и проявен интерес към имота от потенциални наематели;
  4. Изготвяне на седмичен отчет до собственика за дейностите по търсене на потенциални наематели и интереса към имота;
  5. Проучване пазара на недвижими имоти в района на имота;

При различия между настоящият текст и задълженията на Посредника (наричан още ERA или Атренд ЕООД) съгласно подписан договор с клиент – за валиден се счита текста на договора подписан между страните.
Публикувано на 27.09.2012 г.