„Стандарт“

Еднократно възнаграждение в размер на 50 % от договорения стандартен месечен наем с ДДС

Клиентът възлага с поръчка отдаването под наем на имота на Посредника, като има право да ползва услугите и на други посредници или да го отдава самостоятелно. Възнаграждението се заплаща при подписване на Договор за наем между клиента и осигурен от Посредника наемател.

Включва следните услуги:

  1. Първоначален оглед на имота – заснемане с мин. 10 снимки, видеоклип, измерване площите на помещенията с електронна рулетка, определяне изложението на помещенията с компас, изчертаване на разпределение;
  2. Изготвяне на ПРОФЕСИОНАЛНА оферта, съдържаща вярна и пълна информация за имота. Офертата се редактира от Редактор, който допълва и проверява работата на брокера, одобрява се от Ръководител офиса и се оценява от Контрольор по качеството – в софтуерната система за управление на процесите и взаимоотношенията с клиентите - „ANTIPODES.CUBES”;
  3. Предлагане на имота в сайтовете sofiatrend.bg, atrend.bg, era.bg и безплатни портали за имоти, автоматична актуализация при промяна в цената или отпадане на офертата;
  4. Организиране на огледи на имота и презентации с потенциалните наематели, като съгласува предварително с Клиента деня и часа за извършването на всеки оглед;
  5. Информиране на собственика за всички оферти за наем на имота отправени от потенциалните наематели;
  6. Свързване с потенциални наематели на имота, подписване на предварително споразумение за „стоп-капаро“ при необходимост;
  7. Попълване и съдействие за подписване на Договор за наем по представен от страните или Посредника образец;
  8. Организиране предаване владението на имота, подготвяне на приемо-предавателен протокол, попълване данните на измервателните уреди;

При различия между настоящият текст и задълженията на Посредника (наричан още ERA или Атренд ЕООД) съгласно подписан договор с клиент – за валиден се счита текста на договора подписан между страните.
Публикувано на 27.09.2012 г.