„Стандарт“

Еднократно възнаграждение в размер на 3,0 % от стойността на сделката с ДДС

Клиентът получава описаните по-долу услуги за имоти – предлагани от Посредника. Възнаграждението се заплаща при подписване на Предварителен договор или Нотариален акт между клиента и осигурен от Посредника продавач на имот, като отказът от всички или част от предлаганите услуги не е основание за намаляване или неплащане на възнаграждението:

 1. Представяне на пълната информация за имота точно и недвусмислено;
 2. Организиране на огледи за имота;
 3. Информиране на собствениците на имоти за всички оферти за закупуване отправени от потенциалния купувач;
 4. Свързване с продавача на имота, организиране на преговори, подписване на предварително споразумение за „стоп-капаро“ при необходимост;
 5. Проверка документите за собственост на имота;
 6. Консултиране за избягване на възможни рискове при закупуване на имота;
 7. Извършване на дистанционна проверка по електронен път в имотния регистър на Агенция по вписванията за наличието на тежести върху имота;
 8. Подготвяне и съгласуване на предварителен договор за продажба и други съпътстващи приложения и допълнителни споразумения, които се одобряват от Управителя и се консултират с юристите на фирмата при нужда;
 9. Изчисляване на всички дължими разходи по нотариалната сделка;
 10. Координиране изповядването на сделката пред нотариус, съгласуване на проекто-нотариалния акт, отразяване на договореното от предварителния договор в нотариалния акт;
 11. Консултиране при плащанията на цената по сделката;
 12. Организиране предаване владението на имота, подготвяне на приемо-предавателен протокол, попълване данните на измервателните уреди.

При различия между настоящият текст и задълженията на Посредника (наричан още ERA или Атренд ЕООД) съгласно подписан договор с клиент – за валиден се счита текста на договора подписан между страните.
Публикувано на 27.09.2012 г.