Как да извадим удостоверение за тежести

от АлександърРачев | 19 March 2012 | Прочитания: 3212 | Коментари: 0

Предварително попълнете бланка, която може да свалите от сайта на агенцията. http://www.registryagency.bg/downloads/Property/ZaiavleniezaUVT_47.pdf

Подгответе  копие на Нотариален акт.

Извадете от Агенцията по геодезия, картография и кадастър схема на имота или Удостоверение, че имотът все още не е в кадастралния план.

След като сте подготвили необходимите документи, е нужно да извадите Удостоверение в Агенция по вписванията. Сроковете са следните: За три дни (задължително трябва да се разпише от дежурен съдия) За седем работни дни – документите се подават след предварително заплатена такса.

Таксите за период до 10 години са:

  1. За издаване в срок до 7 работни дни – 10 лв.;
  2. За издаване в срок до 3 работни дни – 20 лв.;
  3. За издаване в срок до 8 работни часа – 50 лв. Когато удостоверението се изисква за период по-голям от 10 години, таксата се събира с увеличение от 30 %.

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.

3 × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.