Деклариране на имот

от МарияТърговска | 7 July 2011 | Прочитания: 30997 | Коментари: 18

Придобиването на имот задължително се декларира!

Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки новопридобит имот, независимо дали е ново или старо строителство, или става въпрос за замяна е длъжен в двумесечен срок от изповядването и вписването на съответната сделка в Агенция по вписванията да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък. Такава данъчна декларация се подава не само при придобиване на имот, а и при учредяване на право на ползване. Тук задължен да декларира е ползвателят.

Декларирането се извършва в отдел „Местни данъци и такси” към общината по местонахождението на имота. Ако сте закупили имот на груб строеж, трябва да изчакате сградата да получи разрешение за ползване и едва тогава да го декларирате в двумесечен срок от датата на разрешението. В административно-наказателните разпоредби на закона са предвидени глоби, ако тези срок не се спази. Те са в размер от 10 до 400 лв. за физическите лица, по преценка на наказващия орган. В същия диапазон са глобите и ако в данъчната декларация не са посочени или невярно са посочени данни, вследствие на което е определен по-малък данък или се е стигнало до освобождаване от данък. Задължението за деклариране на имоти важи и за юридическите лица и при пропуск имуществената санкция за тях е от 100 до 1000 лв.

При наследяване на имот срокът за деклариране е различен, тъй като при него действа друга разпоредба на закона. В случая Декларацията трябва да се подаде в 6-месечен срок. Същият срок е предвиден и за декларациите за данък наследство. При тях важи правилото, че подадена в срок декларация от един наследник ползва и останалите наследници. Глобата при неподаване на декларация от наследниците, заветниците или техния законен представител (например родителите на малолетно дете, което наследява от дядо си апартамент) е от 10 до 500 лв.

Тук е добре да се каже, данъчна декларация трябва да се подаде и при промяна по имота, която може да доведе до промяна и на данъка. Например луксозен ремонт, голямо преустройство или промяна в предназначението на имота – от жилище на офис, от основно жилище (за което по закон се плаща 50 % от данъка) в жилище и други.

Декларирането на имот може да се извърши и от упълномощено лице. За всеки имот се подава отделна декларация.

І. Необходими документи при деклариране на недвижим имот от физически лица:

 1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ  Декларация по чл.14;
 2. Документ за собственост /копие/;
 3. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
 4. Удостоверение за наследници /при наследство/;
 5. Решение на ТЕЛК /при основно жилище/;
 6. Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.

II. Необходими документи при деклариране на недвижим имот от юридически лица:

 1. Декларация по чл. 17 от ЗМДТ /ако имота е нежилищен/ Декларация по чл.17;
 2. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ Декларация по чл.14;
 3. Документ за собственост /копие/;
 4. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
 5. Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.

Коментари: 18

 1. Здравка | 14 October 2011

  Благодаря Ви за полезната информация!

 2. Ана | 25 April 2012

  Благодаря!

 3. Стела Григорова | 3 December 2012

  Здравейте, не ми е ясно как и къде в декларацията по чл.14 от ЗМДТ да декларирам придобита земя и право на строеж . Заплатили сме сума т.нар. “на зелено” за придобиване на апартамент в новострояща се жилищна сграда. Строителят ни прехвърли с нотариални актове, правото на строеж и земя. Благодаря предварително!

 4. Димитрина Полименова | 18 December 2012

  Здравейте, не ми е ясно как да постъпя при следният казус: ПРИДОБИВАНЕ НА АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ ЖИЛИЩНА СГРАДА чрез търг от ЧСИ превеждам сумата за ПОСТАНОВЛЕНИЕ за ВЪЗЛАГАНЕ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ЗА ПРОДАДЕНИЯ ИМОТ – ТОЗИ ИМОТ Е НА ГРУБ СТРОЕЖ С ЦЕЛ ДОВЪРШВАНЕ – ОТ ТУК НАТАТЪК НЕ ЗНАЯ ПРОЦЕДУРИТЕ. ИМОТА Е ЗАКУПЕН ОТ НАШАТА ФИРМА, БИВШИЯТ СОБСТВЕНИК СЪЩО Е ФИРМА.

 5. Асен Асенов | 23 December 2012

  Здравейте, не се разбира, ако примерно сам придобил тази година недвижима собственост на груб строеж и 1.53.. % идеални части от земята, а се очаква акт 16 да получим през май-юли 2013 г. Трябва ли сега да подам декларация по чл. 14 в общината или това трябва да направя след издаването на акт 16 на сградата. Предварително благодаря.

 6. Antonia | 6 February 2013

  Здравейте, г-н Асенов.От горенаписаните пояснения относно деклариране на имот става ясно, че в двумесечен срок от правото на придобиване на строеж (а именно Акт 16) следва да се подаде декларация по чл.14 от ЗМДТ.Във вашия случай в двумесечен срок от май-юли 2013 г. Ако имате някакви съмнения все пак, може да направите справка със ЗМДТ. Успех:)

 7. Ивета | 12 February 2013

  Здравейте, имам проблем с изчисляване на идеалните части, можете ли да ми помогнете?

 8. Елисавета | 21 March 2013

  Здравейте,имам един много голям проблем! Закупих си жилище декември месец 2012г. и не съм го декларирала, каква ще ми е глобата? Защото прочетох че имало глоби…

 9. Александров | 28 March 2013

  Здравейте, Закупих имот с огромна тераса 70 кв.м.която всъщност е покрива на сградата и фигурира в нотариалният акт като част от апартамента. Квадратурата на жилището заедно с терасата става много голяма 230 кв.м.,което оскъпява данъчната оценка на имота съответно и данъка и такса смет.
  Как да декларирам в местни данъци ,имота за да не заплащам огромен данък? Мога ли да декарирам терасата като отделна част с друго предназачение?

 10. Анастасов | 3 April 2013

  Здравейте,придобих жилище чрез дарение,като дарителите запазват правото за ползване на целия имот.Кой трябва да подаде декларация по чл.14 собственикът или ползвателя.Благодаря предварително.

 11. Андреева | 9 April 2013

  Здравейте, може ли някой да ми обясни това решение на ТЕЛК за какво е и от къде да го взема. Става въпрос за деклариране на закупен имот в панелен блок.

 12. Стоил ТОДОРОВ | 31 July 2013

  ИСКАМ да пусна декларация че ще обработвам собственият ми имот-обработваеми ниви.Към кого да се обърна

 13. Стоил ТОДОРОВ | 31 July 2013

  Къде да намеря тази декларация за да я изпратя

 14. Иван Недков | 1 November 2013

  Здравейте, баща ми почина миналата година,няма завещание и никой не ми казва какво да правя и затова до днес не съм декларирал. Инвалид съм втора група и трудно чувам.Случайно тези дни научих,че е платен данъка на жилището,в което живея и ползвам сам от втората му законна жена,с която не се виждаме и уважаваме. Какво да направя и на какво основание плаща данъка?Аз трябва ли да платя и кога данъка за жилището?

 15. Димитрина Георгиева | 31 March 2014

  Здравейте, Продадох преди 3 години празен парцел с нотариален акт, но новия собственик не е подал декларация в данъчна служба и имота се води на мое име.Свързах се с него ,но той отказва да представи нотариалния акт , а пък аз нямам копие. Какво мога да направя ?

 16. Цветанка Маринова | 14 October 2014

  Здравейте, след смърта и на втория ни родител е необходимо да подадам декларация за придобит наследствен имот, но имам затруднения. Половината от апартамента, в който живея е на мое име с наториален акт. Не ми е ясно само за останалата една втора ли трябва да подавам декларация, която част ще онаследим с брат ми. Благодаря!

 17. Валентин Бухов | 17 December 2015

  Здравейте, в общата РЗП е изрично включена озеленена тераса от 53.1 кв.м. пред апартамента, който е на приземен етаж. Строителната фирма ми подсказа, че тя може да се запише в декларацията по чл.14 отделно, а не като останалата жилищна площ, например като обслужващи части (вместо мазе). Правилно ли е това?

 18. Светлана Христова | 23 October 2021

  Здравейте! Собственик на имот съм, където майка ми и баща ми са ползватели. Майка ми почина миналата година. Разбрах че трябва да подам нова декларация, за да се прехвърли данъка само на името на баща ми като вече единствен ползвател. Бихте ли ми казали, от мое име ли се подава декларацията(като собственик, посочвайки, че баща ми е ползвател), или от името на баща ми, който е ползвател. Благодаря предварително!

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.

7 + 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.