Деклариране на имот

от МарияТърговска | 7 July 2011 | Прочитания: 30360 | Коментари: 17

Придобиването на имот задължително се декларира!

Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки новопридобит имот, независимо дали е ново или старо строителство, или става въпрос за замяна е длъжен в двумесечен срок от изповядването и вписването на съответната сделка в Агенция по вписванията да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък. Такава данъчна декларация се подава не само при придобиване на имот, а и при учредяване на право на ползване. Тук задължен да декларира е ползвателят.

Декларирането се извършва в отдел „Местни данъци и такси” към общината по местонахождението на имота. Ако сте закупили имот на груб строеж, трябва да изчакате сградата да получи разрешение за ползване и едва тогава да го декларирате в двумесечен срок от датата на разрешението. В административно-наказателните разпоредби на закона са предвидени глоби, ако тези срок не се спази. Те са в размер от 10 до 400 лв. за физическите лица, по преценка на наказващия орган. В същия диапазон са глобите и ако в данъчната декларация не са посочени или невярно са посочени данни, вследствие на което е определен по-малък данък или се е стигнало до освобождаване от данък. Задължението за деклариране на имоти важи и за юридическите лица и при пропуск имуществената санкция за тях е от 100 до 1000 лв.

При наследяване на имот срокът за деклариране е различен, тъй като при него действа друга разпоредба на закона. В случая Декларацията трябва да се подаде в 6-месечен срок. Същият срок е предвиден и за декларациите за данък наследство. При тях важи правилото, че подадена в срок декларация от един наследник ползва и останалите наследници. Глобата при неподаване на декларация от наследниците, заветниците или техния законен представител (например родителите на малолетно дете, което наследява от дядо си апартамент) е от 10 до 500 лв.

Тук е добре да се каже, данъчна декларация трябва да се подаде и при промяна по имота, която може да доведе до промяна и на данъка. Например луксозен ремонт, голямо преустройство или промяна в предназначението на имота – от жилище на офис, от основно жилище (за което по закон се плаща 50 % от данъка) в жилище и други.

Декларирането на имот може да се извърши и от упълномощено лице. За всеки имот се подава отделна декларация.

І. Необходими документи при деклариране на недвижим имот от физически лица:

 1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ  Декларация по чл.14;
 2. Документ за собственост /копие/;
 3. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
 4. Удостоверение за наследници /при наследство/;
 5. Решение на ТЕЛК /при основно жилище/;
 6. Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.

II. Необходими документи при деклариране на недвижим имот от юридически лица:

 1. Декларация по чл. 17 от ЗМДТ /ако имота е нежилищен/ Декларация по чл.17;
 2. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ Декларация по чл.14;
 3. Документ за собственост /копие/;
 4. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
 5. Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.

Коментари: 17

 1. Здравка | 14 October 2011

  Благодаря Ви за полезната информация!

 2. Ана | 25 April 2012

  Благодаря!

 3. Стела Григорова | 3 December 2012

  Здравейте, не ми е ясно как и къде в декларацията по чл.14 от ЗМДТ да декларирам придобита земя и право на строеж . Заплатили сме сума т.нар. “на зелено” за придобиване на апартамент в новострояща се жилищна сграда. Строителят ни прехвърли с нотариални актове, правото на строеж и земя. Благодаря предварително!

 4. Димитрина Полименова | 18 December 2012

  Здравейте, не ми е ясно как да постъпя при следният казус: ПРИДОБИВАНЕ НА АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ ЖИЛИЩНА СГРАДА чрез търг от ЧСИ превеждам сумата за ПОСТАНОВЛЕНИЕ за ВЪЗЛАГАНЕ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ЗА ПРОДАДЕНИЯ ИМОТ – ТОЗИ ИМОТ Е НА ГРУБ СТРОЕЖ С ЦЕЛ ДОВЪРШВАНЕ – ОТ ТУК НАТАТЪК НЕ ЗНАЯ ПРОЦЕДУРИТЕ. ИМОТА Е ЗАКУПЕН ОТ НАШАТА ФИРМА, БИВШИЯТ СОБСТВЕНИК СЪЩО Е ФИРМА.

 5. Асен Асенов | 23 December 2012

  Здравейте, не се разбира, ако примерно сам придобил тази година недвижима собственост на груб строеж и 1.53.. % идеални части от земята, а се очаква акт 16 да получим през май-юли 2013 г. Трябва ли сега да подам декларация по чл. 14 в общината или това трябва да направя след издаването на акт 16 на сградата. Предварително благодаря.

 6. Antonia | 6 February 2013

  Здравейте, г-н Асенов.От горенаписаните пояснения относно деклариране на имот става ясно, че в двумесечен срок от правото на придобиване на строеж (а именно Акт 16) следва да се подаде декларация по чл.14 от ЗМДТ.Във вашия случай в двумесечен срок от май-юли 2013 г. Ако имате някакви съмнения все пак, може да направите справка със ЗМДТ. Успех:)

 7. Ивета | 12 February 2013

  Здравейте, имам проблем с изчисляване на идеалните части, можете ли да ми помогнете?

 8. Елисавета | 21 March 2013

  Здравейте,имам един много голям проблем! Закупих си жилище декември месец 2012г. и не съм го декларирала, каква ще ми е глобата? Защото прочетох че имало глоби…

 9. Александров | 28 March 2013

  Здравейте, Закупих имот с огромна тераса 70 кв.м.която всъщност е покрива на сградата и фигурира в нотариалният акт като част от апартамента. Квадратурата на жилището заедно с терасата става много голяма 230 кв.м.,което оскъпява данъчната оценка на имота съответно и данъка и такса смет.
  Как да декларирам в местни данъци ,имота за да не заплащам огромен данък? Мога ли да декарирам терасата като отделна част с друго предназачение?

 10. Анастасов | 3 April 2013

  Здравейте,придобих жилище чрез дарение,като дарителите запазват правото за ползване на целия имот.Кой трябва да подаде декларация по чл.14 собственикът или ползвателя.Благодаря предварително.

 11. Андреева | 9 April 2013

  Здравейте, може ли някой да ми обясни това решение на ТЕЛК за какво е и от къде да го взема. Става въпрос за деклариране на закупен имот в панелен блок.

 12. Стоил ТОДОРОВ | 31 July 2013

  ИСКАМ да пусна декларация че ще обработвам собственият ми имот-обработваеми ниви.Към кого да се обърна

 13. Стоил ТОДОРОВ | 31 July 2013

  Къде да намеря тази декларация за да я изпратя

 14. Иван Недков | 1 November 2013

  Здравейте, баща ми почина миналата година,няма завещание и никой не ми казва какво да правя и затова до днес не съм декларирал. Инвалид съм втора група и трудно чувам.Случайно тези дни научих,че е платен данъка на жилището,в което живея и ползвам сам от втората му законна жена,с която не се виждаме и уважаваме. Какво да направя и на какво основание плаща данъка?Аз трябва ли да платя и кога данъка за жилището?

 15. Димитрина Георгиева | 31 March 2014

  Здравейте, Продадох преди 3 години празен парцел с нотариален акт, но новия собственик не е подал декларация в данъчна служба и имота се води на мое име.Свързах се с него ,но той отказва да представи нотариалния акт , а пък аз нямам копие. Какво мога да направя ?

 16. Цветанка Маринова | 14 October 2014

  Здравейте, след смърта и на втория ни родител е необходимо да подадам декларация за придобит наследствен имот, но имам затруднения. Половината от апартамента, в който живея е на мое име с наториален акт. Не ми е ясно само за останалата една втора ли трябва да подавам декларация, която част ще онаследим с брат ми. Благодаря!

 17. Валентин Бухов | 17 December 2015

  Здравейте, в общата РЗП е изрично включена озеленена тераса от 53.1 кв.м. пред апартамента, който е на приземен етаж. Строителната фирма ми подсказа, че тя може да се запише в декларацията по чл.14 отделно, а не като останалата жилищна площ, например като обслужващи части (вместо мазе). Правилно ли е това?

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.

three × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.