Да се подготвим за продажба на имота си

от НиколайЛичев | 15 March 2012 | Прочитания: 1874 | Коментари: 4

Решавате да си продадете имота. Обявявате го в някой сайт или се свързвате с агенция за Недвижими имоти. И чакате с нетърпение да дойде подходящия купувач. И ако той наистина дойде бързо се оказва, че Вие не сте готови за продажба. За какво става дума? За да сте спокойни и да нямате проблеми в хода на самата сделка направете предварително следното:

 1. Намерете и копирайте в няколко екземпляра документа за собственост.
 2. Проверете срока за подмяна на документа си за самоличност. Да не се получи така, че в хода на сделката срокът да изтича и да нямате право да я сключите, при което ще последва ново чакане, нови притеснения.
 3. Извадете си Удостоверение за семейно положение.
 4. Извадете удостоверения за наследници, ако имотът е наследствен.
 5. Получете съгласието на всички наследници или си уредете взаимоотношенията предварително.
 6. От агенцията по вписванията си извадете Удостоверение за тежести.
 7. Много често жилища купени преди 1997 година са с ипотека в ДСК. В по-голямата си част те са изплатени, но ипотеката стои. Изчистете я.
 8. Извадете от Агенцията по геодезия, картография и кадастър схема на имота или Удостоверение, че имотът все още не е в кадастралния план.
 9. Платете си всички задължения към държавата и от Агенцията по приходите си извадете Удостоверение, за наличието или липса на задължения. Това е на основание изискване на чл. 87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
 10. На основание чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) си извадете Удостоверение за данъчна оценка на имота.
За издаването на посочените по-горе удостоверения се заплащат такси и сроковете са различни: обикновена – за 7- 10 работни дни; бърза – за 3 работни дни и експресна поръчка – за няколко часа, като цените рязко скачат за бързата и експресната поръчка. Копирайте ги в няколко екземпляра. Някои от посочените документи имат срок на валидност, най-често 6 месеца. Тях извадете веднага след подписване на Предварителен договор. Така подготвени можете спокойно да посрещнете сделката.

Коментари: 4

 1. Привет г-н Личев, Много полезна информация. Сайтът ви е професионално направен, пишете като професионалисти…удоволствие е да видя “бели лястовици” в представянето на имоти

 2. Никола Николов | 16 March 2012

  Поздравления, г-н Личев. Синтезирана, точна и актуална информация. Приятно и удобно е да се ползва вашия сайт. Успехи на Вас и фирмата, в която работите. инж. Никола Николов – София

 3. Марин Бакърджиев | 19 March 2012

  По този експертен и безпристрастен подход ще спечелите не само авторитет сред гилдията, но най-вече нови клиенти.Желая на Вас и фирмата в която работите само УСПЕХИ !

  Марин Бакърджиев – Експерт общо застраховане ЗАД”Бустрад ВИГ” Генерална агенция- Хасково

 4. Даниела Иванова | 7 December 2016

  Полезна информация. Нещо, което подпомага продавача, за разлика от глупавите статийки на “умни съветници”.

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.

eighteen + 15 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.