• 7 July 2011

  Деклариране на имот

  Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки новопридобит имот, независимо дали е ново или старо строителство, или става въпрос за замяна е длъжен в двумесечен срок от изповядването и вписването на съответната сделка в Агенция по вписванията да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък. Такава данъчна декларация се подава не само при придобиване на имот, а и при учредяване на право на ползване. Тук задължен да декларира е ползвателят.

  Прочитания: 30479 | Коментари: 17
 • 7 July 2011

  Смяна на партиди

  След приключване на процеса по закупуване на жилище от предишен собственик едно от първите неща , които трябва да свършите е да прехвърлите партидите за режийни услуги на свое име.

  Прочитания: 29959 | Коментари: 4