• 29 November 2011

  Европейски стандарт за услуги на брокерите на недвижими имоти

  На 20 май 2009 г. CEN приема Европейски стандарт EN 15733, който регламентира общо европейските изисквания относно предоставяне на услугите от брокери на недвижими имоти. В България стандартът е публикуван от носителя на правата върху него – Български институт за стандартизация /БИС/ на английски език на 17 юни 2010 г. и с официален превод на български език на 19 октомври 2010 г.

  Прочитания: 1786 | Коментари: 1
 • 9 May 2011

  Просрочени кредити = ПРОБЛЕМИ

  Световната финансова криза сблъска челно немалка част от българите с непознат до момента проблем – т.нар. „лоши кредити“.

  Прочитания: 6679 | Коментари: 16
 • 2 May 2011

  Кой заплаща разходите при сделка за продажба на имот?

  Всяка сделка за покупко-продажба на недвижим имот е съпътствана неизменно с определени задължителни разходи по нея.

  Прочитания: 8514 | Коментари: 2
 • 18 April 2011

  ЕСКРОУ сметка при сделка с имот

  Все по-често в практиката срещаме използването на т.нар. ЕСКРОУ сметка или „специална сметка“ при сделка за недвижим имот. Трябва ли да се притесняваме от такъв тип сметка обаче?

  Прочитания: 12908 | Коментари: 3
 • 12 April 2011

  Необходима ли е нотариална заверка на предварителния договор?

  Широко разпространената практика е при подписване на предварителни договори да не се прави нотариална заверка. Такава не се изисква и според ЗЗД /Закона за задълженията и договорите, в който е уредена част от материята при сделките с имоти, вкл. и за предварителните договори/.

  Прочитания: 454 | Коментари: 0
 • 4 April 2011

  Защо подписваме предварителен договор при сделка с имот?

  Исторически наложено е, че недвижимите имоти са сред най-важните материални блага за човека. По тази причина, още от римското право законодателят отделя по-особено внимание на сделките с имоти.

  Прочитания: 339 | Коментари: 0