• 19 March 2012

    Как да извадим удостоверение за тежести

    Предварително попълнете бланка, която може да свалите от сайта на агенцията. http://www.registryagency.bg/downloads/Property/ZaiavleniezaUVT_47.pdf Подгответе  копие на Нотариален акт. Извадете от Агенцията по геодезия, картография и кадастър схема на имота или Удостоверение, че имотът все още не е в кадастралния план. След …

    Прочитания: 3221 | Коментари: 0